Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taah. Tic. A.Ş. (“Arsi Yapı) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 620052564200013
Adresi: Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Caddesi No:37 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: 0312 440 42 49        Faks: 0312 440 42 49    E-mail: info@arsi.com.tr

 Arsi Yapı, çalışan aday/stajyer ait: ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik no, sürücü belgesi bilgileri, tabiyet, fotoğraf, cinsiyet bilgisi, iletişim adresi, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), cep/telefon no, özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem, kamera kayıtları verileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, referans bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ceza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirine ilişkin bilgiler, aile bilgileri, çocuk sayısı, çalışma verileri, imza, son çalışılan şirket bilgileri, uyum bilgileri; çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.arsi.com.tr adresinde bulunan Arsi Yapı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Arsi Yapı’e ileterek yapabilir.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı - Form PDF İndir